Doç. Dr. Bilgin Metin

 

Yönetim Bişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi – Boğaziçi Üniversitesi Yönetim işim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi Yöneticisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ardından yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisli bölümünde tamamladı. Doktora çalışmaları Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde Siber Güvenlik alanında yaptı. Araştırma alanları Bilgi Güvenliği ve Sistem Mimarisi, Bilişim Sistemlerinde Risk Analizi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO 27001), Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (COBIT, ITIL vb), Bulut Bilişim ve Haberleşme Sistemleri İçin Analog Devre Tasarımıdır.

2018-02-01T12:04:12+03:00