Prof. Dr. Arzu Tektaş

 

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi – İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans derecesini takiben nicel karar yöntemleri alanında doktorasını tamamlamış ve aynı alanda doçentlik ve profesörlük ünvanlarını almıştır. Çalışma alanları işletmeler için karar destek modelleri, verimlilik ve etkinlik analizleri, inovasyon yönetimi, KOBİ’ler ve inovasyon, tedarik zinciri ve lojistik yönetimidir.

2018-02-01T11:59:39+03:00