TEİD Akademi 4.Dönem Sertifika Programı

KURUMSAL ETİK VE UYUM YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Şirketlerin yerel ve global pazarlardaki etik risklerini yönetecek; yerel ve uluslararası düzeyde bulunan yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlayacak; etik lider olarak rol model olacak, ekibini ve diğer şirket çalışanlarını eğiterek farkındalık yaratacak, yasaların talep ettiğinin de üzerinde, şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlayacak iç mevzuat oluşturacak ve bunlara uyumu yöneten yöneticiler etik ve uyum yöneticisi olarak şirketlerde görev alabilirler.

Etik ve Uyum Yöneticiliği, global şirketlerin ulaştığı tüm coğrafyalarda önemli mesleklerden biri haline gelmektedir ve gitgide bu meslek için insan kaynağı ihtiyacı artmaktadır. Etik ve Uyum Yöneticileri şirketin karar alma mekanizmalarında stratejik ve kritik kararlar almasına yardımcı olurken, şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Etik ve Uyum sertifika programı sadece Etik ve Uyum yöneticisi olmak isteyenleri değil, ayrıca farklı disiplinlerden gelen her türlü şirket çalışanı, şirket yöneticisi, öğrenci, akademisyen ve kamu çalışanlarının da kariyerleri ve kişisel gelişimler için tercih edilmektedir.

Neden Katılmalıyım?

Bu sertifika programı Etik ve İtibar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiştir. Hem iş dünyasından hem de akademik dünyadan eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre uluslararası eğitimlerin de incelenmesi ile tasarlanmıştır. Türkiye’de alanında tek olan bu program, katılımcıların yerel ve global anlamda kariyer gelişimlerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Etik ve Uyum Yöneticiliği bir meslek olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 21.03.2018 tarihinde kabul edilen Ulusal Meslek Standartları TEİD’in rehberliği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 09.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kimler Katılabilir? 

 • Ulusal ve Uluslararası şirketlerin tüm departmanlarının (satış, pazarlama, iş geliştirme, lojistik, satın alma, finans, hukuk, uyum, iletişim, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, idari işler vb.) çalışanları, yöneticileri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve şirket hissedarları.
 • Avukatlar, Mali Müşavirler, Denetçiler ve her tür Danışmanlar.
 • Etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, akademisyenler ile kamu görevlileri.

ETİK VE UYUM PROGRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİ

 • Etik ve Uyum Kodunun (code of conduct) Hazırlanması ve Yönetimi
 • Organizasyon içi bağlayıcı prosedürlerin oluşturulması ve yönetilmesi

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ TESPİTİ VE YÖNETİMİ

 • Üst ve Orta Yönetimin Desteği (Tone From The Top&Middle)
 • Etik ve Uyum Eğitimlerinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Etik ve Uyum İletişimi
 • Etik ve Uyum Programını Değerlendirilme ve Sürekli Geliştirme
 • Risk Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Ölçme (Monitoring) Sürecinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi

DİLE GETİRME KÜLTÜRÜ VE İÇ SORUŞTURMALAR

 • Organizasyonda “Dile Getirme (speak-up) ve Şeffaflık” Kültürünün Oluşturulması.
 • Bildirim Mekanizmaları (hotline) oluşturulması ve Bildirime Karşı Misillemelerin Engellenmesi.
 • İç Soruşturmaların Yürütülmesi. İç Soruşturma Teknikleri ve Süreçleri.
 • Şirket İçi Etik İhlallerinde İş Hukuku Ve Ceza Hukuku Uygulamaları ile Beyaz Yaka Suçları

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 • Uluslararası etkiye haiz yabancı ve yerel rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatlarına giriş
 • Global mevzuatlardaki dikkat çeken uygulamalar ve yaptırımlar
 • Yolsuzlukla Mücadele Algı Endeksleri ve Türkiye’nin durumu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Mukayeseli mevzuat ve Türk hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve KVKK ilişkin Uyum Programları
 • Sosyal Medya Risk Yönetimi ve Dijital Etik
 • Siber Güvenlik ve Siber Risklerin Yönetimi

BİR MESLEK OLARAK ETİK VE UYUM YÖNETİCİLİĞİ

 • Şirket İç Süreçleri
 • Etik ve Uyum Departmanın konumlandırılması ve yetkilendirilmesi
 • Etik ve Uyum Yöneticisinin sahip olması gereken özellikler
 • Departman Bütçe Yönetimi
 • Departman ve Bireysel Başarı Hedeflerinin Planlanması
 • Etik ve Uyum Yöneticiliğinin Kariyer Yolu
 • Etik ve Uyum Departmanında Proje Yönetimi

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN YÖNETİMİ

 • Etik & Uyum Dünyasında Üçüncü Taraflar ve Üçüncü Taraf Riskleri
 • Global Mevzuatta Üçüncü Taraf Riskleri ve Yönetimi
 • Özenli İnceleme (Due Diligence) Süreci ve Sürecin Etkin Yönetiminin Koşulları

DİĞER KONULAR

 • Gerçek Hayatta Etik Kriz Nasıl Yönetilir?
 • ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi Sistemleri Standardı Nedir?
 • Kamu İlişkilerinde Etik Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Eğitmenler

Ali Rıza Ersoy, ION Academy

Av.Altuğ Özgün, Astellas Pharma

Av.Bahadır Balkı, ACTECON

Av.Begüm Biçer İlikay, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Avukatlık

Av.Birtürk Aydın, Esin Avukatlık

Av.Cihan Altuntuğ, Coca-Cola İçecek

Av.Ertuğrul Onur, Coca-Cola İçecek

Av.Oya Şehirlioğlu

Burak Aytekin, EY

Dilek Çilingir Köstem, EY

Dr.Fevzi Toksoy, ACTECON

Dr.Mehmet Ali Demirkaya, SMMM, Aren Denetim

Emre Çolak, Philip Morris SA

Esra Özak Oyman, Siemens Türkiye

Fikret Sebilcioğlu, SMMM, CFE, Cerebra

Güray Karacar, Tofaş

İdil Gürdil, KPMG

Murat Yücesan, Siemens Türkiye

Oytun Önder, EY

Seçkin Savaşer, Goodyear

Tayfun Zaman, Reanda Türkiye

Taylan Dilek, EY

Eğitim Bilgileri

Tarih: 6.10.2018 – 12.10.2018** – 13.10.2018 – 20.10.2018 – 2.11.2018** – 3.11.2018

INpracticum Sunum ve Mezuniyet: 12.01.2019**

Dersler* Cuma ve Cumartesi günleri 10.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

* En az 30 saat ders devam zorunluluğu ve program sonunda jüri üyelerine sunulacak bitirme projesi vardır.

** Eğitim yeri: Cuma günkü dersler; Philip Morris SA Genel Müdürlük Binası’nda,

Cumartesi günkü dersler; Santral Kampüsü E1-102 no’lu sınıfta yapılacaktır.

Süre: 36 Saat

Ücret: 7.000 TL + KDV* (8.260 TL)

*TEİD Kurumsal Üyeleri çalışanlarına ve erken kayıta özel  6.000 TL + KDV* (7.080 TL)

*Erken Kayıt 6 Eylül’e kadar yapılan ödemelerde geçerlidir.

*KDV oranı %18’dir.

Eğitim Yerleri: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü