ANA SAYFA 2022-03-28T14:57:23+03:00

“KURUMSAL ETİK VE UYUM YÖNETİMİ” SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Şirketlerin yerel ve global pazarlardaki etik risklerini yönetecek; yerel ve uluslararası düzeyde bulunan yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlayacak; etik lider olarak rol model olacak, ekibini ve diğer şirket çalışanlarını eğiterek farkındalık yaratacak, yasaların talep ettiğinin de üzerinde, şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlayacak iç mevzuat oluşturacak ve bunlara uyumu yöneten yöneticiler etik ve uyum yöneticisi olarak şirketlerde görev alabilirler.

Etik ve Uyum Yöneticiliği, global şirketlerin ulaştığı tüm coğrafyalarda önemli mesleklerden biri haline gelmektedir ve gitgide bu meslek için insan kaynağı ihtiyacı artmaktadır. Etik ve Uyum Yöneticileri şirketin karar alma mekanizmalarında stratejik ve kritik kararlar almasına yardımcı olurken, şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Etik ve Uyum sertifika programı sadece Etik ve Uyum yöneticisi olmak isteyenleri değil, ayrıca farklı disiplinlerden gelen her türlü şirket çalışanı, şirket yöneticisi, öğrenci, akademisyen ve kamu çalışanlarının da kariyerleri ve kişisel gelişimler için tercih edilmektedir.

Broşür İçin Tıklayınız!
Bilgi Almak İçin Tıklayınız

KİMLER KATILMALI?

 • Ulusal ve Uluslararası şirketlerin tüm departmanlarının (satış, pazarlama, iş geliştirme, lojistik, satın alma, finans, hukuk, uyum, iletişim, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, idari işler vb.) çalışanları, yöneticileri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve şirket hissedarları.

 • Avukatlar, Mali Müşavirler, Denetçiler ve her türden Danışmanlar.

 • Etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, akademisyenler ile kamu görevlileri.

NEDEN KATILMALIYIM ?

Bu sertifika programı Etik ve İtibar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiştir. Hem iş dünyasından hem de akademik dünyadan eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre uluslararası eğitimlerin de incelenmesi ile tasarlanmıştır. Türkiye’de alanında tek olan bu program, katılımcıların yerel ve global anlamda kariyer gelişimlerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Etik ve Uyum Yöneticisi Meslek Standartları TEID bünyesinde kurulan bir komite tarafından hazırlanmış ve T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul görüp 09.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

ETİK VE UYUM PROGRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİ

 • Etik ve Uyum Kodunun (code of conduct/ code of ethics) Hazırlanması ve Yönetimi
 • Organizasyon içi bağlayıcı prosedürlerin oluşturulması ve yönetilmesi
 • Çıkar Çatışmalarının Tespiti ve Yönetimi 
 • Üst ve Orta Yönetimin Desteği (Tone From The Top&Middle) 
 • Etik ve Uyum Eğitimlerinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi 
 • Etik ve Uyum İletişimi
 • Etik ve Uyum Programını Değerlendirilme ve Sürekli Geliştirme
 • Risk Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Ölçme (Monitoring) Sürecinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ TESPİTİ VE YÖNETİMİ

 • Üst ve Orta Yönetimin Desteği (Tone From The Top & Middle)
 • Etik ve Uyum Eğitimlerinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Etik ve Uyum İletişimi
 • Etik ve Uyum Programını Değerlendirilme ve Sürekli Geliştirme
 • Risk Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Ölçme (Monitoring) Sürecinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi

DİLE GETİRME KÜLTÜRÜ & İÇ SORUŞTURMALAR

 • Organizasyonda “Dile Getirme (speak-up) ve Şeffaflık” Kültürünün Oluşturulması
 • Bildirim ve Danışma Mekanizmalarının (hotline) oluşturulması ve Bildirime Karşı Misillemelerin Engellenmesi
 • İç Soruşturmaların Yürütülmesi
 • Soruşturma Teknikleri ve Süreçleri
 • Şirket İçi Etik İhlallerinde İş Hukuku Ve Ceza Hukuku Uygulamaları ile Beyaz Yaka Suçları

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 • Uluslararası etkiye haiz yabancı ve yerel rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatlarına giriş
 • Global mevzuatlardaki dikkat çeken uygulamalar ve yaptırımlar
 • Yolsuzlukla Mücadele Algı Endeksleri ve Türkiye’nin durumu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Mukayeseli mevzuat ve Türk hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve KVKK ilişkin Uyum Programları
 • Siber Güvenlik ve Siber Risklerin Yönetimi
 • Yapay Zekâ ve Etik

BİR MESLEK OLARAK ETİK VE UYUM YÖNETİCİLİĞİ

 • Etik ve Uyum Meslek Standardı ve İdeal Organizasyon Şeması
 • Şirket İç Süreçleri ve İç Kontrol Mekanizmaları
 • Etik ve Uyum Departmanın konumlandırılması ve yetkilendirilmesi 
 • Etik ve Uyum Yöneticisinin sahip olması gereken özellikler 
 • Departman ve Bireysel Başarı Hedeflerinin Planlanması
 • Etik ve Uyum Yöneticiliğinin Kariyer Yolculuğu
 • Etik Kriz Yönetimi 

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN YÖNETİMİ

 • Etik & Uyum Dünyasında Üçüncü Taraflar ve Üçüncü Taraf Riskleri
 • Global Mevzuatta Üçüncü Taraf Riskleri ve Yönetimi
 • Özenli İnceleme (Due Diligence) Süreci ve Sürecin Etkin Yönetiminin Koşulları
 • “Müşterini Tanı, Tedarikçini Tanı, İşlemini Tanı”
 • İhracat Kontrol ve Yaptırımlar
 • İnsan Hakları Mevzuatına Uyum
 • AB Yeşil Mutabakatı ve Tedarik Zinciri Hakkında Global Düzenlemelere Bakış

DİĞER KONULAR

 • Sürdürülülebilirlik ve Kurumsal Etik Uyum Programları Arasındaki İlişki Nedir
 • Rekabet Hukuku Uyum Programı’nın Başlıca Elementleri Nelerdir?
 • Rekabet Hukuku Uyum Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli? 
 • Kamu ve Özel Sektör İhaleleri ve Rekabet Hukuku Temelli Uyumsuzlukların Tespiti Nasıl Gerçekleşir?
 • Proje Yönetiminde Etik ve Uyum konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Kurumsal Yönetimde İş Etiğin Yeri
 • Fırsat Eşitliği, Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve Etik 
 • Sürdürülebilirlik ve Etik 
 • Kurumların İtibar Yönetimi
 • Kara Para Aklama ile Mücadele Programı
 • Siber Güvenlik & Siber Suçlar
 • Uluslararası Uyum Profesyonelleri ile Sohbetler

TEİD Akademi Ders Programı

11. Dönem Ders Programı İçin Tıklayınız
Gün 1: 01 Nisan 2022 Cuma
Gün 2: 02 Nisan 2022 Cumartesi
Gün 3: 08 Nisan 2022  Cuma
Gün 4: 09 Nisan 2022  Cumartesi
Gün  5: 14 Nisan 2022 Perşembe*
Gün 6: 15 Nisan 2022 Cuma
Gün 7: 16 Nisan 2022 Cumartesi.
Gün  8: 29 Nisan 2022 Cuma
Gün  9: 30 Nisan 2022 Cumartesi
Gün 10: 06 Mayıs 2022 Cuma
Gün 11: 07 Mayıs 2022  Cumartesi
Gün 12: 13 Mayıs 2022 Cuma
Gün 13: 14 Mayıs 2022 Cumartesi
*Gün 5 istisnai bir şekilde Perşembe günü saat 13.00’den sonra gerçekleştirilecektir.
Sunum/ Mezuniyet:  24 Haziran veya 25 Haziran 2022  günleri

Eğitim Ücreti

TEİD Akademi Ücreti: 16.200 TL + KDV*’dir. Erken kayıt indirimli fiyat: 14.400 TL + KDV’dir.
Program başlangıcından en az bir ay önce yapılacak ödemelerde erken kayıt indirimi uygulanır.
TEİD Kurumsal Üyelerinin çalışanlarından üye kurum başına üç katılımcı,
katılımcı başına 10.500 TL + KDV‘lik avantajlı indirim fiyatından yararlanabilir.

Kayıt için Tıklayınız!

TEİD Akademi Eğitmenleri

Arzu Deniz Aksoy

Vodafone

Aslı Ertekin

TEİD 7. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı, bp

Av. Altuğ Özgün

Çetinkaya

Av. Arda Özgil

AbbVie

Av. Bahadır Balkı

Actecon

Av. Banu Özyalçın

Siemens Türkiye

Av. Burçak Ünsal

Ünsal Hukuk Bürosu

Av. Didem Kalaycıoğlu Birol

Turkcell

Av. Ebru Gürdemir

Unilever Türkiye

Av. Ertuğrul Onur

Coca-Cola İçecek

Av. Filiz Toprak Esin

Karaduman & Esin Hukuk Bürosu

Av. Gökçe Ünal Küçükkayıkçı

Coca-Cola İçecek

Av. Kayra Üçer

Hergüner Bilgen Özeke

Av. Rana Günay Hoffman

Koç Holding A.Ş.

Av. Seçkin Savaşer

Goodyear

Av. Yersu Şahin

Unilever Türkiye

Dr. Gökhan Yılmaz

PwC

Dr. Mehmet Fevzi Toksoy

Actecon

Eda Seyhan

Koç Holding A.Ş.

Emre Çolak

PMI

Eray Akdağ

Borusan Holding

Esra Özak Oyman

Siemens Türkiye

Fikret Sebilcioğlu

Cerebra CPAs & Advisors

Gülçin Nalbantoğlu Turasay

Eureko Sigorta

Güray Karacar

Sanofi İlaç

İdil Gürdil

İnci Bozokluoğlu

Enka İnşaat

Mehmet Tolga İncaz

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Murat Yücesan

Ceva Logistics

Nevra Uğurlu

Allianz Türkiye

Nuran Aksu

Zenna Danışmanlık

Sinan Çamlık

Koç Holding A.Ş.

Tayfun Zaman

Integrity Partners

Umut Turan

Otis

TEİD Akademi Katılımcı ve Eğitmen Görüşleri

“TEİD Akademi 7. Dönem mezunu olarak şunu söylemek isterim ki; bu eğitim sürecinin bendeki yeri şimdiye kadar katıldığım onlarca eğitim programından çok daha farklı bir yerde olacak.

Yüz yüze eğitimin sıcaklığında bir online eğitim tecrübe ettim. Bu eğitimi, içeriklerinin hem çok zengin olması hem de gerek idari kadro gerekse eğitimcilerin nitelikleri ve pozitif enerjisi ile çok verimli ve keyifli tamamladım.

Çalışma alanım, uyum ve etik dışında olsaydı bile yine de böyle bir eğitime katılmak isterdim. Çünkü kurumsal iş hayatı çerçevesinde farklı alanlara da önemli dokunuşları olduğunu söyleyebilirim.

Bu keyifli ve verimli eğitim için TEİD Akademi ailesine tekrar tekrar teşekkür ederim.”

 

 

Murat ÜMİT, Aras Kargo A.Ş. İç Denetim ve Uyum Müdürü

“Enerjisa Uyum Yönetim Ekibi olarak, TEİD “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” sertifika programında teori ve pratiğe yönelik çok önemli bilgiler edindik. Bu bilgi birikiminin şirketimizde uyum yönetimini etkin bir şekilde yapılandırmamıza ve yönetmemize katkı sağlayacağına inanıyoruz.  Bu programla ayrıca farklı sektörler ve şirketlerden değerli uyum profesyonelleri ile tanışma fırsatını da bulmuş olduk.

Programı bu alanda kariyer hedefi olan herkese memnuniyetle öneririz.”

Av. Onur Baran Avcı , Enerjisa Hukuk Baş Müşaviri

ŞİRKETLERE ÖZEL MODÜLER EĞİTİMLER

PROGRAM TASARIM SAFHASI

Bir etik ve uyum programı yaratmaya karar verdiniz. Başlattığınız süreci en etkin biçimde yönetmek için neler yapmanız gerektiği, program tasarım döneminin temel adımlarının neler olduğu, departmanlar arası uyumlu çalışma ortamını sağlamak için yapılması gerekenler ve bütçeleme esasları ile ilgili bilgiyi bu bölümün altındaki modüllerde bulacaksınız.

PROGRAM YÖNETİM SAFHASI

Etik ve uyum programınızı yarattınız. Politika ve prosedürleriniz yazıldı. Ardından gelen süreçte şirketinizin etik ilkelerinin tüm ticari ve idari fonksiyonlarca en etkin şekilde uygulanması için yapmanız gerekenler, departmanlar arası iletişim ve yetki paylaşımının nasıl yapılacağı, etik ve uyum programınızın performansının nasıl ölçüleceği ve nasıl raporlanacağı ile ilgili bilgiyi bu bölümün altındaki modüllerde bulacaksınız.

VAKA ÇALIŞMALARI

Etik ve uyum programınızı yarattınız. Politika ve prosedürleriniz yazıldı. Ardından gelen süreçte şirketinizin etik ilkelerinin tüm ticari ve idari fonksiyonlarca en etkin şekilde uygulanması için yapmanız gerekenler, departmanlar arası iletişim ve yetki paylaşımının nasıl yapılacağı, etik ve uyum programınızın performansının nasıl ölçüleceği ve nasıl raporlanacağı ile ilgili bilgiyi bu bölümün altındaki modüllerde bulacaksınız.

Modüller hakkında detaylı bilgi