ANA SAYFA 2020-09-09T19:47:39+03:00

“KURUMSAL ETİK VE UYUM YÖNETİMİ” SERTİFİKA PROGRAMI
7.DÖNEM KAYITLAR BAŞLADI!

Kayıt İçin Tıklayınız

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Şirketlerin yerel ve global pazarlardaki etik risklerini yönetecek; yerel ve uluslararası düzeyde bulunan yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumu sağlayacak; etik lider olarak rol model olacak, ekibini ve diğer şirket çalışanlarını eğiterek farkındalık yaratacak, yasaların talep ettiğinin de üzerinde, şirketin etik değerlerinin iş yapma yöntemlerine yansımasını sağlayacak iç mevzuat oluşturacak ve bunlara uyumu yöneten yöneticiler etik ve uyum yöneticisi olarak şirketlerde görev alabilirler.

Etik ve Uyum Yöneticiliği, global şirketlerin ulaştığı tüm coğrafyalarda önemli mesleklerden biri haline gelmektedir ve gitgide bu meslek için insan kaynağı ihtiyacı artmaktadır. Etik ve Uyum Yöneticileri şirketin karar alma mekanizmalarında stratejik ve kritik kararlar almasına yardımcı olurken, şirket yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Etik ve Uyum sertifika programı sadece Etik ve Uyum yöneticisi olmak isteyenleri değil, ayrıca farklı disiplinlerden gelen her türlü şirket çalışanı, şirket yöneticisi, öğrenci, akademisyen ve kamu çalışanlarının da kariyerleri ve kişisel gelişimler için tercih edilmektedir.

Broşür İçin Tıklayınız!
7. Dönem Ders Programı İçin Tıklayınız

KİMLER KATILMALI?

 • Ulusal ve Uluslararası şirketlerin tüm departmanlarının (satış, pazarlama, iş geliştirme, lojistik, satın alma, finans, hukuk, uyum, iletişim, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, idari işler vb.) çalışanları, yöneticileri, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve şirket hissedarları.

 • Avukatlar, Mali Müşavirler, Denetçiler ve her türden Danışmanlar.

 • Etik ve uyum konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, akademisyenler ile kamu görevlileri.

NEDEN KATILMALIYIM ?

Bu sertifika programı Etik ve İtibar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiştir. Hem iş dünyasından hem de akademik dünyadan eğitmenlerle Etik ve Uyum Yöneticisinin günlük hayattaki gereksinimlerine ve şirketlerin bu pozisyondaki yöneticilerinden beklentilerine göre uluslararası eğitimlerin de incelenmesi ile tasarlanmıştır. Türkiye’de alanında tek olan bu program, katılımcıların yerel ve global anlamda kariyer gelişimlerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Etik ve Uyum Yöneticisi Meslek Standartları TEID bünyesinde kurulan bir komite tarafından hazırlanmış ve T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul görüp 09.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

ETİK VE UYUM PROGRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİ

 • Etik ve Uyum Kodunun (code of conduct/ code of ethics) Hazırlanması ve Yönetimi
 • Organizasyon içi bağlayıcı prosedürlerin oluşturulması ve yönetilmesi

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ TESPİTİ VE YÖNETİMİ

 • Üst ve Orta Yönetimin Desteği (Tone From The Top & Middle)
 • Etik ve Uyum Eğitimlerinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Etik ve Uyum İletişimi
 • Etik ve Uyum Programını Değerlendirilme ve Sürekli Geliştirme
 • Risk Analizi ve Risk Haritasının Oluşturulması, Takibi ve Değerlendirilmesi
 • Ölçme (Monitoring) Sürecinin Kurgulanması, Takibi ve Değerlendirilmesi

DİLE GETİRME KÜLTÜRÜ & İÇ SORUŞTURMALAR

 • Organizasyonda “Dile Getirme (speak-up) ve Şeffaflık” Kültürünün Oluşturulması.
 • Bildirim Mekanizmaları (hotline) oluşturulması ve Bildirime Karşı Misillemelerin Engellenmesi.
 • İç Soruşturmaların Yürütülmesi. İç Soruşturma Teknikleri ve Süreçleri.
 • Şirket İçi Etik İhlallerinde İş Hukuku Ve Ceza Hukuku Uygulamaları ile Beyaz Yaka Suçları

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 • Uluslararası etkiye haiz yabancı ve yerel rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatlarına giriş
 • Global mevzuatlardaki dikkat çeken uygulamalar ve yaptırımlar
 • Yolsuzlukla Mücadele Algı Endeksleri ve Türkiye’nin durumu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Mukayeseli mevzuat ve Türk hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve KVKK ilişkin Uyum Programları
 • Sosyal Medya Risk Yönetimi ve Dijital Etik
 • Siber Güvenlik ve Siber Risklerin Yönetimi
 • Yapay Zekâ ve Etik

BİR MESLEK OLARAK ETİK VE UYUM YÖNETİCİLİĞİ

 • Şirket İç Süreçleri
 • Etik ve Uyum Departmanın konumlandırılması ve yetkilendirilmesi
 • Etik ve Uyum Yöneticisinin sahip olması gereken özellikler
 • Departman ve Bireysel Başarı Hedeflerinin Planlanması
 • Etik ve Uyum Yöneticiliğinin Kariyer Yolu
 • Etik ve Uyum Departmanında Proje Yönetimi

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF RİSKLERİNİN YÖNETİMİ

 • Etik & Uyum Dünyasında Üçüncü Taraflar ve Üçüncü Taraf Riskleri
 • Global Mevzuatta Üçüncü Taraf Riskleri ve Yönetimi
 • Özenli İnceleme (Due Diligence) Süreci ve Sürecin Etkin Yönetiminin Koşulları 

DİĞER KONULAR

 • Sürdürülülebilirlik ve Kurumsal Etik Uyum Programları Arasındaki İlişki Nedir?
 • Rekabet Hukuku Uyum Riskler Yönetiminde Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Kurumsal Yönetimde Etiğin Yeri

TEİD Akademi Ders Programı


Gün 1: 18 Eylül 2020 Cuma Öğleden Sonra
Gün 2: 19 Eylül 2020 Cumartesi Sabah
Gün 3: 25 Eylül 2020 Cuma Öğleden Sonra
Gün 4: 26 Eylül 2020 Cumartesi Sabah
Gün 5: 02 Ekim 2020 Cuma Öğleden Sonra
Gün 6: 03 Ekim 2020 Cumartesi Sabah
Gün 7: 09 Ekim 2020 Cuma Öğleden Sonra
Gün 8: 10 Ekim 2020 Cumartesi Sabah
Gün 9: 16 Ekim 2020 Cuma Öğleden Sonra
Gün 10: 17 Ekim 2020 Cumartesi Sabah
Gün 11: 23 Ekim 2020 Cuma Öğleden Sonra
Gün 12: 24 Ekim 2020 Cumartesi Sabah

Eğitim Ücreti

TEİD Akademi Ücreti: 11.400 TL + KDV*’dir. Erken kayıt indirimli fiyat: 10.200 TL + KDV’den yararlanmak için
en geç 18 Ağustos günü saat 17.00’ye kadar tüm eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
TEİD Kurumsal Üyelerinin çalışanlarından üye kurum başına iki katılımcı, katılımcı başına 7.200 TL + KDV‘lik avantajlı indirim fiyatından yararlanabilir.

ŞİRKETLERE ÖZEL MODÜLER EĞİTİMLER

PROGRAM TASARIM SAFHASI

Bir etik ve uyum programı yaratmaya karar verdiniz. Başlattığınız süreci en etkin biçimde yönetmek için neler yapmanız gerektiği, program tasarım döneminin temel adımlarının neler olduğu, departmanlar arası uyumlu çalışma ortamını sağlamak için yapılması gerekenler ve bütçeleme esasları ile ilgili bilgiyi bu bölümün altındaki modüllerde bulacaksınız.

PROGRAM YÖNETİM SAFHASI

Etik ve uyum programınızı yarattınız. Politika ve prosedürleriniz yazıldı. Ardından gelen süreçte şirketinizin etik ilkelerinin tüm ticari ve idari fonksiyonlarca en etkin şekilde uygulanması için yapmanız gerekenler, departmanlar arası iletişim ve yetki paylaşımının nasıl yapılacağı, etik ve uyum programınızın performansının nasıl ölçüleceği ve nasıl raporlanacağı ile ilgili bilgiyi bu bölümün altındaki modüllerde bulacaksınız.

VAKA ÇALIŞMALARI

Etik ve uyum programınızı yarattınız. Politika ve prosedürleriniz yazıldı. Ardından gelen süreçte şirketinizin etik ilkelerinin tüm ticari ve idari fonksiyonlarca en etkin şekilde uygulanması için yapmanız gerekenler, departmanlar arası iletişim ve yetki paylaşımının nasıl yapılacağı, etik ve uyum programınızın performansının nasıl ölçüleceği ve nasıl raporlanacağı ile ilgili bilgiyi bu bölümün altındaki modüllerde bulacaksınız.

Modüller hakkında detaylı bilgi

Akademi Blog Güncel Yazılar

Load More Posts

Akademi Blog’daki tüm yazılara yandaki aşağıdaki butonu kullanarak ulaşabilirsiniz.

TEİD Akademi 2. Dönem Katılımcı ve Eğitmen Görüşleri

TEİD Akademi 1. Dönem Katılımcı ve Eğitmen Görüşleri

Eğitmen Görüşleri
Katılımcı Görüşleri