İşletmeler İçin Temel Etik Yönetimi Eğitimi

İşletmeler İçin Temel Etik Yönetimi Eğitimi

TEİD Akademi ve SPL ortak eğitimi 26 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Eğitim programı:
09:30 – 10:50 Etik ve Uyum Yönetiminin Şirket Performansına Etkisi
11:00 – 12:00 Temel Kavramlar
13:00 – 14:15 Kurumsal Etik ve Uyum Programı
14:30 – 15:30 Etik Kodu Yazım Sürecinin Etkin Yönetimi
15:40 – 16:30 Etik Yönetimi Yapılanması
16:45 – 17:30 Vaka Çalışması

Eğitmen: Tayfun Zaman, Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri

Bu eğitimle cevaplayacağımız sorular:

Etik ve uyum programı tasarlanırken nelere dikkat edilmelidir? Tasarlama ve uygulama safhalarının nasıl etkin yönetilir? Şirketin uyum riski haritası nasıl çıkartılır? Etik kodu yazım süreci nasıl yönetilir? Ulusal ve uluslararası mevzuata uyumla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Etik komitesi kimlerden oluşur, yetki ve sorumluluk bağları nasıl kurgulanır? Şirket içi eğitimler nasıl planlanır?

Kimler katılmalı?

  • Etik ve uyum yöneticileri

  • İç denetim yöneticileri

  • İç kontrol yöneticileri

  • Kurumsal risk yöneticileri

  • Hukuk müşavirleri

  • İnsan kaynakları yöneticileri

İşletmeler İçin Temel Etik Yönetimi Eğitimi