Featured

Featured Article

Suistimallere Karşı Sıfır Tolerans – Bölüm 2

Tanıştırayım, Yakın Arkadaşım “Suistimalci”… Yazımın başlığı ile amacım sizi çalışma arkadaşlarınıza ilişkin şüpheci yapmak değil. Ancak karşılaştığımız bir çok vakada mağdur şirketin çalışanlarının suistimalci için “O çok iyi bir arkadaşımızdı” veya “Çok iyi bir yöneticiydi, herkes ona saygı duyardı” dediğini hatırlıyorum. Bu yazımda sizlere bu “arkadaşın” profilini ACFE’nin 2016 raporundan faydalanarak anlatmaya çalışacağım. – Suistimalcinin […]

Beyaz Yakalar Neden Kirlenir?

“Bütün renkler hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Gerçekten de, elinde önemli yetkiler ve sosyal statüsü nedeniyle büyük bir güven halesi olan beyaz yakalıların işlediği suçlar, diğerlerinin çok üzerinde bir etkiye sahip olabiliyor. Ortaya çıkarması ve temizlenmesi de bir o kadar güç oluyor…” Av. Altuğ ÖZGÜN Beyaz yaka tabiri şirkette üst düzeyde çalışan ve zihin emeği ile […]

Fransız Rüşvetle Mücadele Kanunu – Loi Sapin II

Fransa’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Fransız Rüşvetle Mücadele Kanunu’nun güncellenmiş versiyonu, bilinen ismiyle “Loi Sapin II”, 8 Kasım 2016’da kabul edildi. Peki bu kanun hangi alanlarda yenilik getiriyor uluslararası şirketleri nasıl etkiliyor? İsim: Loi Sapin II ismi, kanunu hazırlayan Fransız Maliye ve Ekonomi Bakanı Michel Sapin’den gelmektedir. Tarihçe: Rüşvetle Mücadele Kanunu, Fransa’da ilk olarak 1993 yılında […]

Şifa Niyetine…

“Neredeyse tüm eğitimlere, atölye çalışmalarına ve seminerlere aynı soruyla başlıyorum. Bu dünyada her şey bembeyaz olsaydı, beyazı tarif edebilir miydik?” Mustafa İlgün Cevap, tabii ki hayır. Sonra da şöyle devam ediyorum; ‘beyazı tarif etmek için bir küçücük karartı yeter’. Çünkü, ancak bir kontrast varsa beyazın tarifi yapılabiliyor. Algılama referansla çalışan bir yeti. Sadece karşıtlığın olduğu […]

Suistimallere Karşı Sıfır Tolerans – Bölüm 1

Suistimaller ile Mücadele Etmeyecek Kadar Zengin misiniz?  Çalışan suistimallerini odağına alan “Suistimale Sıfır Tolerans” yazı dizimizin ilk konusu suistimallerin kurumlara maliyeti. Kurumlarda bir riskin yönetim kurulunun ajandasına girmesi, doğal olarak o riskin “önemli” olmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle, riskin gerçekleşme ihtimali yüksek ve oluşacak olan potansiyel zarar büyük ise ilgili risk “önemli” olarak değerlendirilebilir. Peki […]

ISO 37001, Tüm yolsuzlukla mücadele standartlarına hükmedecek standart artık hayatımızda

Temel ilke ve uygulamalar ortak paydasında buluşmak kaydıyla şirketlerin risk yönetimi ihtiyaçları olgunluk seviyeleri, faaliyet alanları gibi değişkenleri etkin yönetebilmek için kendine özel bir uyum programı geliştirmesi gereğinin altını hep çizdik. Bu riskler arasında en önemlisi, global arenada iş yaparken karşınıza en çok çıkacak olan, ulusal ve uluslararası kanunlara uyum riskleri bakımından sıranın en başında […]

Karanlık Tarafa Nasıl Geçilir? – 1

“Kurumlarda çalışanların etik davranışlarını etkileyen faktörlerden biri de başarının kurum içinde nasıl konumlandırıldığıdır.Başarı çalışanların hedefleri, görevleri ve sorumluluklarını nasıl yerine getirdiği ile ilgili bir durumdur.” Bir kurumun başarıya ulaşabilmesi için çalışanlara hedef göstermesi ve bunları belirmesi büyük öneme sahip olsa da sadece hedeflere odaklanma etik problemleri de meydana getirebilir. Yönetim ve Liderlik hedeflerin nasıl gerçekleştirilmesi […]

Etik ve Uyum Yöneticisinin Alet Çantası – 1

Çok önem verdiğiniz potansiyel bir müşterinin ihalesine hazırlandığınız o günü hatırlıyor musunuz? Hani sizden, daha önceki ihalelerden farklı olarak “etik kodu”, “yolsuzlukla mücadele politikası”, “çocuk işçiliği önleme politikası, “fırsat eşitliği politikası” gibi kod ve politikalarınızın istendiği günü! O gün müşteriniz size sadece ne ürettiğinizi, kaça ürettiğinizi, ne kadar kaliteli ürettiğinizi değil kurumsal kimliğinizi, nasıl bir […]