Av. Kayra Üçer

Av. Kayra Üçer

Hergüner Bilgen Üçer

TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Hergüner Bilgen Özeke

Marmara Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuş ve uluslararası hukuk yüksek lisans derecesini Georgetown Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılından beri Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nda çalışmakta olan Üçer hali hazırda yönetici ortak görevini sürdürmektedir. Şirketler hukuku alanında deneyim sahibidir. Şirket birleşme ve devralmaları, kurumsal yönetim, yönetim kurulu sorumlulukları ve özlük hakları, uyum süreçleri ve şirket içi yolsuzlukların engellenmesi, aile malvarlıklarının gelecek planlaması ve çalışanlara hisse edindirme konuları Üçer’in başlıca çalışma alanları olarak sayılabilir. Etik ve İtibar Derneği’nin yanı sıra Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), ILI İstanbul Uluslararası Hukuk Derneği, Şeffaflık Derneği, Saint Joseph’liler Derneği, EDMER, SAJEV gibi dernek ve vakıflarda üye, yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi gibi roller üstlenerek sivil toplum kuruluşlarında da faaliyet göstermektedir.

TEİD 6. Döneminde de Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak da görev yapmıştır.