Dr. Mehmet Fevzi Toksoy

Dr. Mehmet Fevzi Toksoy

ACTECON

TEİD 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, ACTECON Danışmanlık Şirket Ortağı

1995 yılından beri rekabet hukuku ve iktisadı alanlarında özel sektör, kamu kuruluşu ve sektör derneklerine hizmet veren Toksoy, doktora derecesini AB Hukuku alanında 2007 yılında almış ve bu tarihten sonra mesleki faaliyetlerine akademik çalışmalarıyla birlikte devam etmiştir.

AB ile Gümrük Birliği’nin tesis edildiği yıllarda, ithalatta haksız rekabet uygulamaları ve AB ve Türkiye ticaret politikaları konularında uzmanlaşan Toksoy, özellikle antidamping soruşturmalarında üretici firmalara hizmet vermiştir. Türk şirketlerini ve ihracatçı birliklerini AB, ABD, Singapur, Endonezya, Suudi Arabistan, Brezilya Hindistan gibi ülkelerin çeşitli ürünlerde açtığı soruşturmalarda temsil etmiş olan Toksoy, Türkiye’nin açmış olduğu soruşturmalarda da Çin, Vietnam, Endonezya, Pakistan ve Japonya’da faaliyet gösteren şirketleri, sektör derneklerini ve ayrıca Çin ve Pakistan ihracatçı birliklerini temsil etmiştir. Dr. Toksoy’un antidamping alanındaki faaliyetleri halen devam etmektedir.
1997 yılında Rekabet Kurumu’nun faaliyetlerine başlamasıyla birlikte AB modelini örnek alan Türk Rekabet Hukuku uygulamalarına yönelen Dr. Toksoy bu alanda da halen yoğun olarak çalışmaktadır. Dr. Toksoy özellikle kurumsal nitelikli Türk ve çokuluslu global firmaların rekabet uyum programlarını dizayn eden, revize eden, kurumsal global politikalara uyumlu hale getiren ve rekabet stratejilerini belirlemede yol gösterici olan çalışmaları yönetmektedir. Toksoy ayrıca, rekabet soruşturmaları, birleşme ve devralma işlemlerinin rekabet hukuku boyutu ve dikey yapılanmalara ilişkin çok çeşitli vakaların birikimiyle şirketlere çözüm üretme konusunda destek olmaktadır.

Dr. Fevzi Toksoy, Bahçeşehir Üniversitesi’nde AB Rekabet Hukuku dersi vermekte ve Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliği ile rekabet hukukuna akademik olarak hizmet vermektedir. Dr. Toksoy, ayrıca uluslararası rekabet kurumları şebekesi ICN (International Competition Network) bünyesinde Türk Rekabet Kurumu’nun kamu dışı uzman sıfatına haiz olup rekabet hukukunun uluslararası gelişiminde özel sektör ve akademinin yaklaşımlarını yansıtarak faal olarak görev yapmaktadır.  ACTECON