Gülçin Nalbantoğlu Turasay

Gülçin Nalbantoğlu Turasay

Eureko Sigorta

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye lisans ve Yeditepe Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahiptir.

Uluslararası kurumsal firmalarda mali işler, finans, fon yönetimi, risk yönetimi, iç kontrol, iş süreçleri yönetimi,

yönetim sistemleri ve uyum süreçleri ile çeşitli entegrasyon projelerini yönetmiştir.

Eureko Sigorta’da Senior Risk Officer/ Risk ve Uyum Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.