Nevra Uğurlu

Nevra Uğurlu

Allianz Türkiye

2006 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına ilk olarak bir lojistik firmasında başlamış, 2007 yılında sigorta sektörüne geçiş yapmıştır. 2007 yılından bu yana Birlik (Halk) Sigorta ve Zurich Sigorta şirketlerinin reasürans ve uyum departmanlarında görev alan Nevra Uğurlu, 2015 yılından itibaren Allianz Türkiye bünyesinde Uyum Müdürü ve Veri Mahremiyeti Görevlisi (DPO) olarak görevini sürdürmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin korunması, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanın önlenmesi, ekonomik yaptırımlara uyum, yolsuzlukla mücadele, suistimalle mücadele, satış ilkeleri uyum programı, çıkar çatışmalarının yönetilmesi gibi uyum programlarının yanı sıra etik kültürün yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması konularında çalışmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bünyesinde MASAK İnceleme ve Araştırma Komitesi Başkanı olarak görev yapmakta olup, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanın önlenmesi konusunda sigorta sektöründe aktif rol oynamaktadır.