Etik ve Uyum Yönetimi

1. Temel Program ve Etki Uygulaması 
 • Etkili bir etik programının, risk yönetiminin ve uyum programın başlıca rollerini, kaynaklarını ve temellerin kapsamlı anlatımı,
 • Etkili bir etik ve uyum programı yürütmek için gerekli refleksleri ve çabaları anlamak için birçok misal teşkil edecek vaka üzerinden çalışmalar,
 • Temel risk ölçümünden ortaya çıkan neticeler ışığında etki yönetimi oluşturma

.

2. Etik ve Uyum Programı Değerlendirmeleri ve Risk Yönetimi 
 • Etkili bir etik ve uyum program değerlendirmeleri için gerekli uygulamalar
 • Devlet tarafından öngörülen zorunlulukların şirket etik ve uyum programındaki etkileri

.

3. İleri Yolsuzluk karşıtı / Rüşvet önleme Programı Uygulamaları: Zorluklar, Trendler ve Etkili Yönetim Riski 
 • Yeni ortaya çıkan riskler, maruz kalınan riskler ve risk yönetiminin güçlendirilmesi
 • Yolsuzluk karşıtı ve rüşvet önleyici programların globalleşmiş şirketler bünyesinde benimsenmesi için gerekli teknikler
 • Risklerin azaltılması ve risklere karşı farkındalık yaratmak için gerekli stratejiler

.

4. Küresel Antitröst ve Rekabet Hukuku riskleri : Kuruluşunuzun karşılaştığı zorluklar ve onların etkili yönetim stratejileri 
 • Kuruluşunuzun karşılaştığı antitröst ve rekabet hukukuna dayalı risklerin tanımlanması
 • Etkili bir risk yönetimi için gerekli stratejiler, araçlar ve bilgileri tanıtılması
 • Küresel yürütme kuralları ışığında nasıl bir uyum programı kurumun fark yaratmasını sağlar?

.

5. Globalleşmiş kurumlar için siber güvenlik riskleri: Trendler, Zorluklar ve etkili yönetim için stratejiler 
 • Siber suçların şemalarına ve tehlikelerine genel bir bakış
 • Yeni platformlarla eklenen risklerin anlatımı ve yönetimi
 • Siber saldırılara karşı risk yönetimi ve riskleri hafifletmek için alınmış önlemler hakkında bilgiler

.

6. İşyerinde sosyal medya : Başarılı Uyum yönetimi altyapıları ve etkili risk yönetim sistemleri 
 • Sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanılması ve iş hayatındaki yerinin gittikçe büyümesiyle küreselleşmiş kurumların karşılaştığı yönetim zorlukları
 • Çalışanlarımız kurumumuzu temsil ediyorlar mı? İş ve özel hayat arasındaki çizgi nerede?
 • Bir kurumun kendi sosyal medya altyapısını yapılandırma çalışmalarına ortak olalım

.

7. Kamu ile çalışma ve çıkar çatışmaları: zorluklar, olanaklar ve etkili risk yönetim sistemleri
 • Yüklenici tarafın mesuliyetinin ne kadar önem taşıdığını öğrenirken kurumsal risklerin nasıl arttırdığına dikkat çekelim
 • Şirket değerlerine uygun etik ve uyum programları ve bağımsız gözetim programları şirketlere kamu ihalelerinde daha sağlam yerler sağlamaktadır. Buna bağlı olarak nasıl bir etik ve uyum programının gerekli olduğunu keşfedelim.
 • Kamu ihalelerine giren yüklenicilerin şirket kültürü kapsamında bulunan eğitimler, prensipler ve idari disiplin sayesinde iç ve dış risklerini nasıl yönettiklerini öğrenelim

.

8. Çıkar çatışması riskleri: Zorluklar, Etkileri ve doğru yönetim biçimleri
 • Başlıca çıkar çatışması riskleri ve ondan ortaya çıkan finansal, cezai ve şirket itibarı üzerindeki etkileri
 • Risk yönetimi için en uygun çözümler ve denetim için tüyolar

.