İş Etiği Üzerine

1.İnsani değerler ve Etik Kültürü
 • Şirket kültürüne insani değerlerin eklenmesiyle çalışma hayatına gelen artılar
 • Şirket Kodunu bir bütünlük modeli olarak göz önüne alarak karar verilmesini kolaylaştırmak ve güven mekanizmalarını kısa ve uzun vadede güçlendirmek
 • Etkili bir şekilde etik değerler hakkında iletişim yapmak

.

2. Yıllık Etik ve Uyum girişimleri raporu hazırlanması
 • Nasıl? Hangi formatta? Nasıl dağıtılmalı?
 • Başarılı yıllık etik ve uyum programlarından örnekler
 • Federal Sentencing Guidelines’a uyum nasıl sağlanır?

.

3. Hızlı sanal çağda etik 
 • Dış çevre karmaşık ve hızlıdır. İlkelere dayanan karar alma hızlı olmalı ama aynı zamanda hız bazen riskleri de yanında getirir.
 • Etiğin sürdürebilir bir konsept olması önemlidir. Etik ilkelerini şirket iş ahlakıyla tam olarak birleştirmek önemlidir.

.

4. İhbar mekanizmaları
 • İhbar mekanizmaları nasıl kurulur ve nasıl etkili bir şekilde işletilir?
 • İç denetimin şirket itibarı için önemleri
 • Bazı uluslararası ihbar mekanizmalarından örnekler

.

5. Şeffaflık nedir?
 • Şirket içi şeffaflık konsepti
 • Şeffaflık karşılaşılan büyük risklerin panzehiridir, bu önemin ışığında bir anlamlı ve etkili bir şeffaflık programı inşaa etmeği amaçlıyoruz.
 • Karşılıklı çalışmalarda, problemlerin kriz haline gelmesinden önce nasıl yönetileceğini tartışacağız.

.

6. Etik değerlerle güçlendirilmiş kurumsal kültür
 • Farkındalık yaratan ve eğitimlerle güçlendirilmiş bir kurumsal kültür inşa edilmelidir. Sunulan bilgiler kolay anlaşılabilir ve somut olmalıdır. Üst düzey yöneticiler tarafından da kabul edilmiş ve de prensip olarak kullanılır olmalıdır.
 • Etik ve uyum yöneticisinin rolü çok önemlidir ve güvenilir olmalıdır. Yönetim Kurulundaki yerinin önemli ve etkili, karar sahibi olmalıdır.
 • Günümüz iş hayatında, etik olmayan hareketlerin sonuçları artık daha da ciddidir : iş kaybı, itibar zedelenmesi, düzenleyici yaptırımlar hatta cezai suçlamalar. Bu risklere karşı etik değerlerinin güçlendirildiği bir şirket kültürünün bulunması kaide olmuştur.

.

7. Uyum yöneticiliğin CVnize kazandırdıkları
 • Önemli kariyer anlarınızda “Uyum Yönetici”liğin size kazandıracakları