Av. Özge Atılgan Karakulak

Av. Özge Atılgan Karakulak

Gün + Partners

Av. Özge Atılgan Karakulak, Gün + Partners

Özge Atılgan Karakulak 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi “Ekonomi Hukuku” alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2004 yılında Gün + Partners Avukatlık Bürosu’nda çalışma hayatına başlamış, 2013 yılı itibari ile ortak avukat konumuna gelmiştir. Halen Gün + Partners’da ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık hukuku, fikri mülkiyet ve rekabet çalışma alanlarında liderlik yapmaktadır.

Hukuki danışmanlık ve dava deneyimini, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık sektöründeki bilgisiyle birleştirmekte ve ruhsatlandırma süreçleri, tanıtım faaliyetleri, fiyatlandırma ve geri ödeme düzenlemeleri, dağıtım zinciri ve ortak pazarlama anlaşmaları ve soruşturmalar gibi sağlık sektörü iş döngülerinin her aşamasında şirketlere hizmet vermektedir. Ayrıca birleşme -devralma bildirimleri, dikey kısıtlamalar ve hakim durumun kötüye kullanılması gibi Rekabet Hukuku konuları da çalışma alanları arasındadır.

Özge Atılgan Karakulak, ilaç sektöründe çok sayıda kompleks davada orijinatör firmaları temsil etmiş ayrıca Türkiye’de açılan ilk ilaçta veri koruması davalarında çalışmıştır. Türkiye’deki çok uluslu sanayi derneklerine gerek düzenleyici politika metinleri gerekse de Türkiye’deki resmi makamlara teklif edilen kanun tasarıları konularında danışmanlık vermektedir.

Av. Özge Atılgan Karakulak