Güray Karacar

Güray Karacar

TKYD

TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, TKYD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Saint – Joseph Fransız Lisesi’nin ardından Marmara İletişim Bilimleri Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdüren Karacar, 2003 – 2016 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Görev süresi boyunca Center for International Private Enterprise (CIPE) MENA Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Dünya Bankası Sivil Toplum Diyaloğu Danışmanlığı, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesi ve BORGİP Projesi Üyeliği ve International Corporate Governance Network (ICGN) ülke temsilcili görevlerini yürütmüştür. 2005 – 2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Program Koordinatörü olarak görev yaparak Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin tanıtımında rol almıştır.

Sermaye piyasası, aile şirketleri, ekonomi gazeteciliği, sivil toplum kuruluşları, futbol endüstrisi konularında rehber yayınlar hazırlanması ve uygulamayı destekleyici araçların faydaya sunulmasının yanı sıra kurumsal yönetim anlayışının geniş bir çerçevede tanıtılması için Anadolu şehirlerinde ve İstanbul merkezli olarak seminer, konferans ve eğitimler düzenlemektedir. Yazarı olduğu ve katkıda bulunduğu yayınlar arasında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi (2010), Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Rehberi (2010), Nedir Bu Kurumsal Yönetim? (2005), Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014), Ekonomi Gazetecisi El Kitabı (2011),  Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası Araştırma Raporu (2005), Kurumsal Yönetim Algı Araştırması (2015), Türkiye – Pakistan – İran İş Ortamı ve Özelleştirmeler Karşılaştırma Raporu (2013) TUSIAD Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu (2013) bulunmaktadır.

2016 – 2021 yılları arasında Tofaş Dış İlişkiler Direktörü görevini yürüten Karacar bu dönemde TOBB Otomotiv Sanayi Meclis Üyesi, Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Türk – İtalyan İş Konseyi Üyesi, TKYD, TEİD, KIYED Yönetim Kurulu Üyesi olarak rol almıştır. 2021 yılında Sanofi İlaç Türkiye ve Levant Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü görevine başlamıştır.

Güray Karacar