Sinan Çamlık

Sinan Çamlık

Koç Holding A.Ş.

Koç Holding A.Ş. Kıdemli Uyum Yöneticisi

Sinan Çamlık, Aralık 2020 tarihinden itibaren Koç Holding A.Ş. bünyesinde Kıdemli Uyum Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Koç Holding bünyesine katılmadan önce 6 yıl boyunca KPMG’de çalışmış, son olarak Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü Direktörü olarak görev almıştır. KPMG’den önce ise Deloitte bünyesinde aynı departmanda Kıdemli Danışman olarak, bundan önce ise Citibank ve farklı 2 yerel bankada Müfettiş olarak görev yapmıştır. Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu olan Çamlık, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Global Danışma Kurulu Üyesi olup Certified Fraud Examiner (CFE) ve Certification in Risk Management Assurance (CRMA) sertifikalarına sahiptir.

 

Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak uyum risk değerlendirmeleri, suistimal inceleme ve önleme projelerinde ekip liderliği yapan Çamlık, uyum programlarının dizaynı, uyum politika ve süreçlerinin oluşturulması, suistimal risk değerlendirmeleri ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi konularında çalışmıştır. Ayrıca operasyonel süreçlerin sonuçlarını değerlendirerek kurumların süreçlerine yönelik beklenti ve fayda analizleri konularında görev alan Çamlık, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi (ABC) mevzuatına yönelik birçok projede çalışmış, bununla birlikte çok sayıda suistimal incelemesinde ekip lideri olarak görev yapmıştır. Bu doğrultuda görev aldığı projelerde kurumların iş süreçlerindeki kontrol zayıflıklarının tespit edilmesi ve önem derecesi yüksek risk fonksiyonlarının etkinliğinin sistematik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi aşamalarında adli teknikler kullanmış ve söz konusu süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.

 

Çamlık, müşteri, çalışan ve diğer paydaşlardan ulaşan ihbarların yönetimi ve ihbara neden olan süreçlerdeki kontrol eksikliklerinin tespit edilmesi, iyileştirmeye yönelik aksiyon planlarının oluşturulması, risklerin minimum seviyelere indirilmesi amacıyla alınan aksiyonların izlenmesi ve kontrol süreçlerinin oluşturulması konularında deneyim sahibi olup şirketlerde etik kültürün oluşturulmasına yönelik çalıştaylar düzenlemiş, suistimal farkındalık, suistimal inceleme, soruşturma ve ifade alma teknikleri konularında bugüne kadar birçok eğitim vermiştir.

Sinan Çamlık