Çelikel Eğitim Vakfı ve TEİD İşbirliği

Çelikel Eğitim Vakfı ve TEİD’in Öğrencilere Yönelik Ortak Çalışması

Çelikel Eğitim Vakfı’nın, farklı üniversite ve bölümlerden, özellikle belli bir başarı oranın üzerinde olan öğrencilere yönelik yürüttüğü eğitim ve geliştirme çalışmalarının müfredatına, “Etik” ve “İş Etiği” konuları dâhil edildi.

Vakıf, çalışmalarını “Bugünün Kıvılcımları, Yarının Alev Topları” bakış açısıyla sürdürmektedir. Vakıf ve derneğimizce kararlaştırılan içeriğe uygun olarak, 2013 ve 2014 yıllarında öğrencilere yönelik devam eden program boyunca, etik ve iş etiği konularında eğitim verme sorumluluğunu üstlendik.

03 Kasım 2013 Pazar günü, Anel Holding A.Ş.’nin İstanbul Ümraniye’de bulunan merkezinin eğitim salonunda, “Etik” konulu ilk sunum gerçekleştirildi. Çalışmaya Çelikel Eğitim Vakfı ve Anel Holding A.Ş.’nin yöneticileri de katıldılar. Tanıtım amaçlı bu ilk buluşmada, Kuvay Sanlı öğrencilerle diyalog içerisinde aşağıdaki konu başlıklarında bilgi ve görüş paylaşımında bulundu.

  • Anel Holding A.Ş.’nin logosunda yer alan “Yarın için bugün.” ilkesi ne demektir?

  • “Özgürlük nedir?” sorusunun yanıtlanmaya çalışılması.

  • “Masallar ve öyküler farklı yorumlanabilir mi?” bakış açısının bir örnek üzerinden incelenmesi.

  • “Doğru ve değerli eylemlerde bulunabilmenin ölçüsü nedir?” sorusuna yanıt aramaya çalışmak.

  • “Ahlak ve etik nedir?” sorusunun yanıtlanmaya çalışılması.

Çelikel Eğitim Vakfı organizasyonunda devam edecek çalışmaların 01 Aralık 2013 Pazar günü gerçekleşecek olan ikincisi, ağırlıklı olarak “iş etiği” konusu üzerinde olacak ve Tayfun Zaman ve Kuvay Sanlı tüm gün boyunca öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunacaklar.

CEF5097

Çelikel Eğitim Vakfı ve TEİD İşbirliği