AB Projesi Eğitimi

AB Projesi Kampanya Materyalleri Eğitimi

18 – 19 Kasım 2013 tarihlerinde Kamu Etik Kurulu tarafından Ankara’da AB Projesi Kampanya Materyalleri Eğitimi gerçekleştirildi. Çeşitli STK’lardan temsilcilerin beraberinde Tayfun Zaman ve Kuvay Sanlı’nın katıldıkları eğitim iki gün sürdü. Teorik yaklaşımlar ve sahada yaşanmış olan örnekler ve sonuçları üzerinden, ulusal ve uluslararası deneyimler katılımcılara aktarıldı.

Eğitim boyunca alınan eğitimlerin yanında, yöneticiliğini Sayın Osman Sağlam’ın yaptığı oturumlarda, STK’lar arası iletişim ve etik kavramının toplumumuzdaki algısı üzerine, düşünce alış verişinde bulunuldu. Sayın Osman Sağlam, Kamu Etik Kurulu olarak, bir Etik Platformu oluşturacaklarını söyledi. 23 Aralık 2013 Pazartesi günü yapılacak olan platformun ilk toplantısına derneğimiz de davet edildi.

1

 

AB Projesi Eğitimi